O atomech a symbolech

Jedním z charakteristických rysů západní civilizace posledních desetiletí je odmítání rizik, byť i sebenepatrnějších. Bojíme se jaderných elektráren, bojíme se kysličníku uhličitého, vyrábíme poplachy a paniky z rizik tak nicotných, že je nelze vyjádřit než dlouhou řadou nul za desetinnou čárkou, vyžadujeme ve všem bezpečnost ne stoprocentní, nýbrž tisíciprocentní – jako v případě ukládání jaderného odpadu…

Kdyby se takhle chovali naši předkové, nikdy se nemohly uskutečnit objevitelské plavby, základní principy vědy a techniky by zůstaly neodhaleny, neboť v každém objevu je obsažena určitá míra rizika.

Člověk je při svém hodnocení světa tak trochu obojživelníkem, žijícím ve dvou světech zároveň, ve světě faktů a ve světě symbolů. Zdálo by se, že vědci a inženýři se klopotně pohybují na suché pevnině faktů, zatímco většina lidí převážně plave v moři symbolů. Ve skutečnosti ovšem všichni bez rozdílu používáme spoustu různých symbolů. Dá se dokonce možná říci, že bez symbolů by nebylo civilizací. Bez symbolů se neobejdeme.

Historie nás však učí, že symboly mohou mít i nechtěné a nevítané dopady. Ovládnutí principů jaderné energie oživilo v našich myslích staré známé symboly ze světa víry, magie, pověr a mýtů. A strachu. Po tisíce let nás tyto symboly děsily a fascinovaly zároveň. V minulosti však pramenily pouze z naší představivosti. Člověk jim mohl podle chuti věřit, zpochybňovat je, dokonce se jim smát. Po Hirošimě, Černobylu a Fukušimě se leccos změnilo. Polozapomenuté symboly znovu ožily a pro mnohé s ještě větší silou a naléhavostí. Mámě tu novou dimenzi strachu.

Mezi symboly spojené s jadernou energií patří:

  • Obrovská síla obsažená ve velmi malém množství látky (džin v láhvi),
  • Obrovská ničivá schopnost jaderné zbraně (apokalypsa)
  • Transmutace prvků (hledání alchymistů)
  • Sporné ovládnutí jaderných technologií ve velkém měřítku (čarodějův učeň)
  • Sporné přisvojení si nového zdroje energie (Prométheus a odplata bohů)
  • Vytváření vysoce toxických odpadů (pošpinění přírody výtvorem ďáblovým)
  • Zákeřná povaha záření, které působí genetická poškození (zkažené sémě).

Navíc je jaderná energie stále častěji v myslích některých lidí symbolickým obětním beránkem odpovědným za všechna zla v moderní civilizaci.

Symboly spojované v pravé polovině našeho mozku s jadernou energií pomohly vytvořit obraz světa po jaderné havárii. Naše mysli na něm usilovně pracovaly více než šedesát let za vydatné pomoci katastrofických románů a filmů, článků v rádoby seriózním i otevřeně bulvárním tisku a televizních programů. Po šedesáti letech tohoto „konstruktivního“ přístupu vedly u řady lidí předsudky ke vzniku pseudoreality, kdy se už více nenamáhají hledat objektivní informace a kriticky o obrazu světa, který si vytvořili, přemýšlet.

Využívání jaderné energie je nesporně jedním z typických produktů vývoje euroamerické civilizace ve dvacátém století. Nabízí se ovšem zásadní otázka, zda soudobý vývoj jaderných technologií zejména v energetice není důležitým symptomem krize a nebezpečí úpadku lidstva. A dále, zda vlastně sama jaderná energetika již není úpadkovým jevem.

::

(text k vystoupení na Setkání na téma Strach, 24. 11. 2016)

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.