Jiří Weinberger

Vystudoval pravděpodobnost a statistiku na MFF UK, pracoval jako simulační analytik (jeho hlavním přínosem je využití kvaziparalelních systémů jazyka Simula při optimalizaci složitých modelů); nyní je ředitelem konzultační firmy TIMING Praha; věnuje se i kulturní tvorbě, viz www.j-w.cz

E-mail: timing@timing.cz

Články autora Jiří Weinberger

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.