Kateřina Nováková

Studovala architekturu v Praze, Štýrském Hradci a v Curychu. Je doktorandkou Ústavu modelového projektování (MOLAB) na FA ČVUT, kde zároveň učí.

E-mail: kata.bruha@gmail.com

Články autora Kateřina Nováková

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.