Michal Macháček

Absolvoval doktorské studium na Ústavu českých dějin Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a zahraniční pobyty na Filozofické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě, Historickém ústavu Slovenské akademie věd a Historické fakultě Moskevské státní univerzity M. V. Lomonosova. Zabývá se problematikou česko-slovenských a československo-sovětských vztahů a komunistického hnutí ve 20. století, přičemž se zaměřuje na jeho politické elity. Publikoval řadu odborných i popularizačních textů, nejnověji knižní biografii Gustáva Husáka, přednáší a spolupracuje na filmové a jiné umělecké tvorbě s historickou tématikou. V roce 2012 obdržel Cenu Edvarda Beneše I. stupně.

E-mail: MichMach1@seznam.cz

Články autora Michal Macháček

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.