Miloš Hořejš

Vystudoval historii a politologii na FF UK v Praze. Zabývá se dějinami vědy a techniky, architektury, stavitelství a hospodářskými dějinami zejména od 2. poloviny 19. století do poloviny století 20. V současnosti působí jako vedoucí odboru vědy a výzkumu v Národním technickém muzeu v Praze.

   

E-mail: milos.horejs@ntm.cz

Články autora Miloš Hořejš

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.