Pavel Ryška

Vizuální umělec, pedagog, archivář. Vystudoval Fakultu výtvarných umění VUT v Brně. Zabýval se sociálními podmínkami vidění a prostupností dominantních rámců, v nichž pozorujeme a interpretujeme vizuální obrazy. Za absolventskou práci získal cenu StartPoint: prize for emerging artists (2004). V letech 2005 až 2009 byl doktorandem Centra audiovizuálních studií pražské FAMU, kde se věnoval počátkům filmové animace a historiografii komiksu. Výsledky průzkumů československé vizuální kultury publikuje na stránkách www.padesatky.info.

E-mail: p.ryska@email.cz

Články autora Pavel Ryška

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.