René Levínský

René Levínský (6. 8. 1970) je východočeský vědec a dramatik. V letech 2000-2015 působil v SRN, nejdříve na Universitě Aberta Ludwiga v bádenském Freiburgu, poté jako zástupce ředitele výzkumné skupiny „Ekonomie strategických vztahů“ na Ústavu Maxe Plancka v durynské Jeně. V současnosti žije ve Vysočanech na břehu řeky Rokytky, v lichých dnech pracuje na CERGE University Karlovy a v sudých píše své dramatické básně. Jeho hry byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, ruštiny, běloruštiny, litevštiny a francouzštiny.

E-mail: rene.levinsky@gmail.com

Články autora René Levínský

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.