Vanda Teocharisová

Vystudovala hru na kontrabas na brněnské konzervatoři, se studiem hudby pokračovala na vídeňské Konservatorium für Musik und darstellende Kunst. Po ukončení studia působila v symfonických a komorních orchestrech v Rakousku, Španělsku a v České republice. Už během své hudební kariéry se zajímala o elektronický zvuk a způsoby jeho využití v hudební kompozici. To ji časem přivedlo k programování zvukových editorů, postupně od programování přešla k neméně kreativní disciplíně objektově orientované softwarové analýzy. V současnosti se baví především vývojem řídících systémů pro ostrovní fotovoltaické elektrárny. Publikuje v německých časopisechKeys a Keyboard, vydala knihu Sound Design (Muzikus 2009). Její hudební tvorbu najdete na www.vata.cz.

E-mail: vata@vata.cz

Články autora Vanda Teocharisová

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.