Vít Tuček

Doktorand na MMF UK v Praze.

E-mail: vit.tucek@gmail.com

Články autora Vít Tuček

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.