Zdeněk Šolar

Narodil se v roce 1924. Po maturitě na reálce v r. 1942 byl totálně nasazen na práce v Německu a do konce války byl hasičem protiletecké ochrany v Porýní. Vystudoval ČVUT, pracoval na stavbách vodních děl, později se stal technologem ve sklárnách v Sázavě, kde byl pověřen péčí o generální opravy pecí. Zavedl rychlotemperování pecí podle německého vzoru a svoje zkušenosti publikoval v odborném tisku. Po odchodu do penze v roce 1984 učil na SOU později dozoroval některé velké investiční akce obecního a městského úřadu.

E-mail: Zdesolar@seznam.cz

Články autora Zdeněk Šolar

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.