Editorial

O gravitačních vlnách jsme v 067 již psali. Nyní nastal vhodný okamžik se k tématu vrátit, protože jejich detekce byla po právu odměněna Nobelovou cenou. Jde o mimořádně závažný objev; potvrdil, že vesmír má skutečně takovou podobu a povahu, jakou teoreticky popsal před sto lety Albert Einstein. Fyzikové tomu věřili, ale neměli žádný přímý důkaz. Teď ho už mají a mohou pokračovat o krok dál, protože vesmír je i nadále záhadný.


Marta Blanc Jakobcová: Uschlé rostliny

Co to gravitační vlny jsou, jak se detekují a proč je to důležité, to ve svém článku důkladně vyložil Pavel Vachtl.

Dne 14. září 2015 zachytily dva detektory LIGO zvláštní signál, jehož následná analýza trvala několik měsíců. Signál byl porovnáván se simulacemi různých zdrojů gravitačních vln. Nakonec vědci zjistili, že signatura signálu nejlépe odpovídá scénáři konečné fáze splynutí dvou velmi vzdálených černých děr, které měly před splynutím hmotnosti přibližně 29 a 36 Sluncí, s nejistotou určení hmotností ±4 hmotností našeho Slunce. Schwarzschildův poloměr každé z nich byl asi 80 – 110 kilometrů. Hmotnost výsledné černé díry přitom činila jen 62 Sluncí a hmotnost/energii o velikosti asi 3 Sluncí odnesly pryč většinou právě gravitační vlny. 

Žijeme v humánních časech. Ani pachatelé těch nejodpornějších zločinů se nemusí bát o svůj život, pokud své činy spáchají ve vhodné zemi – tedy s částečnou výjimkou USA kdekoli na Západě. Nebylo tomu tak vždy. Marian Kechlibar vás seznámí s tím, jak ještě poměrně vypadala „konopná spravedlnost“ ve Velké Británii. A když je řeč o konopí, myslete na provaz, ne na jointa.

Nedostalo-li se odsouzenému milosti, musel se připravit na konec své pozemské cesty. Lhůta mezi odsouzením a trestem byla krátká, nanejvýš pár týdnů. V případě vrahů dokonce zákon (Murder Act 1752) stanovil jako lhůtu pouhé dva dny, které měl odsouzenec strávit jen o chlebu a vodě. Jelikož v neděli se z náboženských důvodů nepopravovalo, odsuzovaly soudy ke smrti obvykle v pátek, čímž popřály trestancům jeden den života navíc. Netěšit se na pondělí tak nabývalo v tomto případě zcela specifických rozměrů.

Hodně životních problémů má přiblížné matematické řešení a nemusíte být počítačoví nerdi, abyste se tím řídili – rady z knihy Algoritmy pro život autorů Briana Christiana a Toma Griffithse se mohou hodit úplně každému.

Při hledání sekretářky můžete selhat dvěma způsoby – přestanete buď příliš brzy, nebo příliš pozdě. Skončíte-li příliš brzy, neobjevíte nejlepší uchazečku. Zastavíte-li příliš pozdě, budete pořád čekat na lepší uchazečku, která však neexistuje. Optimální strategie bude jistě vyžadovat nalezení správné rovnováhy mezi oběma extrémy, něco na způsob chůze po laně a balancování mezi přílišným a nedostatečným hledáním.

Hezké čtení!

 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.