O nás

Nejdůležitějšími z těch, kdo 067 vytvářejí, jsou autoři článků. Náš magazín nemá redakci v tradičním smyslu slova. Autorskou základnu pokládáme za svou hlavní konkurenční výhodu. Máme ambici být v tomto směru nejlepším magazínem psaným česky, ať už na papíře nebo on-line.

Provoz magazínu zajišťují tři lidé, kteří spolu pracovali již dříve, a to po řadu let. Působili jsme ve vydavatelství Softwarové noviny, které vydávalo vedle stejnojmenného časopisu ještě dva další - Digital Revue a Inside. Posledně jmenovaný vychází dosud, převzala jej světová jednička v oboru analýz trhu IT, společnost Gartner. Ty první dva vzal čas, ale zanechaly po sobě výraznou stopu. Atmosféru a podobu toho, co jsme dělali, můžete trochu poznat ze stého vydaného čísla.

To byla jiná doba. Dnes jsme se k vzájemné spolupráci vrátili a snažíme se vystihnout současnost a hlavně budoucnost - stejně, jako jsme to dělali tenkrát.

Marta Blanc Jakobcová je česká výtvarnice žijící v Ženevě. Vystudovala měřicí techniku na VŠCHT v Praze.  Vystavuje ve Švýcarsku, Francii a v ČR. Vedle volné tvorby se zabývá užitou grafikou včetně webových stránek. V minulosti vytvářela vizuální podobu časopisů vydavatelství Softwarové noviny. Pro magazín 067 vytvořila jeho grafický návrh a ilustruje ho.

Petr Koubský vystudoval technickou kybernetiku na VŠCHT. Pracoval jako programátor, později jako novinář ve vydavatelství Softwarové noviny. Nyní je na volné noze. Moderuje odborné konference, hlavně ve spolupráci se společností Internet Info. Učí na Katedře informačních technologií Vysoké školy ekonomické. Podílí se na činnosti vzdělávací instituce iCollege. V magazínu 067 má na starosti výběr témat, komunikaci s autory a redigování textů.

Michal Tomáš vystudoval obor počítače na FEL ČVUT. Pracoval jako programátor, poté byl ředitelem vydavatelsví Softwarové noviny, nyní pracuje jako Senior Consultant v marketingové a komunikační Agentuře CLIO. Pro magazín 067 vytvořil obchodní strategii a řídí jeho obchodní a marketingové aktivity.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.