Pokyny pro autory

Děkujeme za váš zájem psát pro 067 a těšíme se na skvělé články. Vždy máme zájem o nové náměty a nové autory. Naše heslo „o všem, co vás zajímá, jen o tom ještě nevíte“ znamená, že jsme otevření v zásadě jakémukoli tématu a jde nám hlavně o kvalitu jeho zpracování. Nabízíme vám pečlivou redakční práci s vašimi texty, exkluzivní čtenářskou obec a rozumné honoráře. Než se pustíte do práce, seznamte se s následujícími stručnými pokyny a radami.

Akceptujeme v zásadě jakýkoli rozumný formát textu. Asi nejpříhodnější je Word, protože při redigování pracujeme v jeho korekturním režimu. Fotografie a obrázky nevkládejte do textového dokumentu, ale přiložte je v samostatných souborech anebo zašlete např. přes Leteckou poštu. Čím vyšší rozlišení budou mít, tím lépe; budeme-li potřebovat nižší, upravíme si je sami.

Typická délka článku pro 067 (nedohodneme-li se předem jinak) činí 15 až 20 000 znaků včetně mezer. Výrazně delší texty můžeme rozdělit do dvou pokračování.

Redigování

S vaším textem budeme před jeho zveřejněním poměrně intenzivně pracovat. Počítejte, prosím, s redakčními zásahy a rozhodně je nevnímejte jako svévoli nebo kritiku. Jejich smyslem je především sjednotit tvář časopisu, poskytnout čtenáři přehledný a uspořádaný zážitek ze čtení. Děkujeme za váš zájem psát pro 067 a těšíme se na skvělé články. Než se pustíte do práce, seznamte se s následujícími stručnými pokyny a radami.  

Do našich redakčních zásahů spadá především toto:

 • Oprava překlepů a pravopisných chyb;

 • Obvyklé úpravy stylistiky (slovosled, členění odstavců, přehlednější formulace);

 • Škrty;

 • Doplnění externích odkazů a poznámek pod čarou (ty budou označeny jako pozn. red.)

 • Doplnění, vypuštění či přeformulování titulku, mezititulků a perexu.

Rozhodneme-li se pro rozsáhlejší zásahy, budeme je s vámi konzultovat, případně vás požádáme, abyste je provedli sami.

Jazyk a styl

Pište jednoduše. Držte se šesti Orwellových zásad. Vyprávějte příběh.

Čtenáři

Čtenářem 067 je inteligentní, kriticky uvažující člověk, který neví nic nebo velmi málo o vašem tématu. Situace je tedy zásadně odlišná od psaní pro odborná periodika (kde předpokládáte čtenáře dobře obeznámeného s problematikou) i od článků pro deníky a jiná všeobecná média (kde se na inteligenci a zájem čtenáře nemůžete spolehnout). To znamená, že musíte

 • rychle zaujmout;

 • nenechat tápat, vše dobře vysvětlit;

 • a zároveň nebýt triviální, nepoučovat, nezacházet s čtenářem jako s naivním hlupáčkem.

Není to těžké, je to jen v kontextu české publicistiky nezvyklé. Představte si při psaní jako čtenáře sami sebe, jako téma něco, čemu příliš nerozumíte a dosud vás ani nenapadlo, že by vás to mohlo zajímat.

Zaměření a uspořádání textu

Nejdůležitější je vyvážit důraz na detail a na celek. Co rozhodně nechceme, jsou obecné traktáty.

Článek pro 067 by měl být spíše o šroubku než o lokomotivě. Spíše o bitvě než o válce — nebo ještě lépe, o epizodě bitvy. Spíše o sčítání celých čísel než o matematice. Vedle toho by však vždy měl obsahovat i širší kontext, velký obraz. Důraz na šroubek, ano, ale stručně popište také lokomotivu, železniční trať a krajinu, kterou vlaky jezdí. Zoomujte.

Nepředepisujeme výslovně žádný konkrétní formát článku (jen se vyvarujte nešvarů popsaných v odstavci Co nedělat). Můžete členit text mezititulky anebo psát jako Jack Kerouac, být osobní nebo zachovávat odstup, psát v ich formě i nezaujatou věcnou formou. Můžete cokoli, bude-li to fungovat.

Pokud si však nejste jisti, doporučujeme osvědčenou formu postupně rozvíjeného příběhu dle anglosaské publicistické školy. V ní začínáme rychlým vtažením do konkrétního děje s konkrétními osobami, na správném místě příběh přerušíme, podáme obecnější informace a závěrem příběh dovyprávíme. Je to klišé, ale užitečné a úspěšné; nestyďte se ho použít.

Zde je několik příkladů článků, jež u nás vyšly a pokládáme je za dobré:

Co nedělat – styl

 • Příliš dlouhé výčty (jako tento - a ještě lépe, nepoužívejte odrážkové seznamy vůbec);

 • Dlouhý obecný úvod (skočte do toho rovnou!);

 • Neoznačené citace, přebírání částí cizích textů;

 • Neodůvodněné změny stylu (chvíli vysokoškolská učebnice, chvíli přímá řeč);

 • Více než jedna úroveň mezititulků;

 • Číslované mezititulky;

 • Trpný rod, ledaže jde o citaci nebo parodii;

 • Příliš mnoho zkratek;

 • Odborné termíny, jejichž význam nevysvětlíte, ledaže je dostatečně jasný z kontextu;

 • Příliš mnoho odkazů na web;

 • Vlastní zvýraznění částí textu tučným písmem nebo podobným prostředkem (kurzivu lze výjimečně použít ze stylistických důvodů, ale většinou to není dobrý nápad);

 • Archaismy, odborná hantýrka, omletá klišé.

Nic z toho není dogma, každé z uvedených pravidel lze porušit, pokud přesně víte, co děláte a proč to děláte.

Obsahová tabu

Je několik věcí, jichž bychom se chtěli vyvarovat.

1. Nepřiznané citace, i parafrázované.

2. Zaměňování názoru za fakta, vědomá manipulace. Předpokládá se, že v textech pro 067 vyjádříte implicitně nebo i výslovně vlastní názor na problematiku, jak to k autorské publicistice běžně patří. Odlište však stylisticky hodnocení a komentář od prokazatelných faktů. Uvádějte pokud možno i protinázor.

3. Skrytá propagace výrobků a služeb. Smíte napsat nadšenou chválu výrobku XYZ (napíšete-li ji samozřejmě tak, aby z toho byl zajímavý článek splňující všechna ostatní kritéria!) Jestli však máte z výrobku XYZ přímý či nepřímý prospěch, jasně to uveďte v textu. Vhodnost zařazení takových článků budeme zkoumat případ od případu. Otevřeně říkám, že je většinou odmítneme, existují však situace (jde-li např. o unikátní řešení, které nikdo jiný než jeho tvůrce dobře popsat nemůže), kdy má smysl udělat výjimku.

4. Pomluvy, urážky, osobní útoky.

Honorář

Honorář v předem dohodnuté výši vám zašleme na účet, jakmile váš článek vyjde. Honoráře nezdaňujeme (pokud vám výslovně nesdělíme opak), dostanete je v plné výši, případná daňová povinnost je tedy na vás.

Kontakt

Petr Koubský, petr@koubsky.cz

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.