108 | 8. 4. 2018

Pro hodně lidí je exekuce čímsi zcela neznámým a vzdáleným, co se vždy přihodí jen někomu jinému. Pro hodně jiných lidí je exekuce tvrdou realitou. Tvrdší, než by musela a měla být, kdyby se u nás postupovalo podobně jako třeba v Německu. Vymáhat splacení dluhu je jedna věc, nemravně na tom vydělávat a uvrhnout dlužníky do objektivně neřešitelné situace je věc dočista jiná.

Zobrazit celý článek.

Marta Blanc Jakobcová: Město

Když na Kubu připlul Kolumbus, myslel si, že objevuje asijské pobřeží a indiánská vesnice Cubanacán (Cubana Khan) je sídlem Khanů v Mongolsku. Po něm připluli další Španělé a začali tyto indiány Taíno brutálně zotročovat ve zlatých dolech, a tak se podíleli na jejich genocidě. Kdo nepomřel v dole, podlehl evropským neštovicím. Po španělské nadvládě okupovali během sedmileté války Kubu jedenáct měsíců Britové, než ji vyměnili Španělsku zpátky za Floridu. Z Haiti, kde už propukla válka za nezávislost, sem začali utíkat francouzští uprchlíci. Ti zakládali především kávové a cukrové plantáže. Bylo potřeba otroků z Afriky. Tak se stalo, že je Kuba neskutečným mixem ras, kultur a náboženství.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

Na konci února uplynulo 90 let od smrti Karla Maxe Lichnowského. Jeho jméno je české širší veřejnosti téměř neznámé, přesto je tento německý šlechtic a diplomat neodmyslitelně spjat s naší historií. Lichnowsky se totiž do dějin zapsal nejen jako majitel panství Chuchelná a Hradec nad Moravicí na Opavsku, ale zejména jako člověk, který se marně snažil zabránit první světové válce.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

V pátek 26. září 2014 večer jsem dorazil z práce a ve své schránce v domovském Hradci Králové jsem našel doručenku na doporučenou zásilku, jejímž odesilatelem byl Mgr. Ing. Jiří Prošek, Exekutorský úřad Plzeň-město (sic!). Protože už ale bylo pozdě a všechny pošty byly zavřené, vyzvednul jsem si ji až druhý den. Dopis, který byl dle hlavičky napsán v úterý 23. září, z Plzně odeslán ve čtvrtek 25. září a označen jako Výzva k úhradě dlužného plnění před provedením exekuce, mě vyzýval, abych "ve lhůtě 30 dnů od doručení této výzvy" zaplatil 5 903,50 Kč.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.