14 | 30. 5. 2014

Za několik dnů si připomeneme sedmdesáté výročí vylodění v Normandii. Článek Michala Musila, kterého s radostí vítáme mezi naše autory, se mimo jiné zabývá úvahou, jak by šla historie, kdyby byli Spojenci odraženi. Stačilo třeba horší počasí... Já jsem se pokusil sepsat komentovaný seznam nejdůležitějších klasických textů týkajících se digitálního světa — ano, i tak mladý obor má svou klasiku, jejíž nejdůležitější charakteristikou je, že ji nikdo nečte. Což je škoda. Trojici doplňuje obsáhlá ukázka z knihy Susan Cainové Ticho. Jestli jste introverti, přečtěte si to, jestli nějakého introverta znáte, přečtěte si to taky.
ilustrace Marta Blanc Jakobcová

„To znamená – invaze,“ ozvalo se z rádia těch, kdo ve Spojených státech 6. června 1944 časně ráno poslouchali stanici CBS. Záznam rozhlasového vysílání informujícího, že se americké, britské a kanadské jednotky vylodily na plážích Němci okupované Francie je úžasným svědectvím doby, záznamem vzrušení, které zpráva ve světě vyvolala.

Zobrazit celý článek.

Nečekaně velkého úspěchu se dočkala kniha Susan Cainové Quiet: The Power of Introverts in a World That Can’t Stop Talking. Pod názvem „Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit“ vyšla česky v nakladatelství Jan Melvil Publishing. Nečekaně — protože v Americe, zemi, jejíž kultura preferuje hlasité před tichými, společenské před samotáři, by vlastně neměla příliš zaujmout. A velkého — protože pomohla mnoha introvertům (a nejen v Americe) lépe pochopit vlastní život. Přinášíme obsáhlou ukázku ze čtvrté kapitoly.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

Všechny obory mají svá klasická díla. Poznají se podle toho, že je nikdo nečte, ale každý zná. Čte a mluví se spíš o nich, než se by se někdo zabýval samotnými původními texty. V dnešní době patrně není mnoho molekulárních biologů, kteří by pečlivě prostudovali původní Watsonův a Crickův článek „A Structure for Deoxyribose Nucleic Acid“ z roku 1953. Jeho obsah ale dobře znají, vždyť z něj vyrostl celý jejich obor. Své klasické texty má i oblast digitálních technologií. Pojďme se společně podívat ke kořenům pojmů a koncepcí, které denně používáme.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.