15 | 12. 6. 2014

Patnáct není příliš kulaté číslo, přesto poslouží jako dobrá záminka, abychom vám předložili drobnost — jeden článek navíc. Nebude to tak pořád, ale čas od času ano, například když se naskytne nějaký kontroverzní materiál k diskusi, jako je tomu dnes s článkem Vojtěcha Kmenta o alternativní koncepci e-governmentu. Třeba tahle problematika není váš šálek čaje (i když za přečtení stojí ten článek i tak, je přístupný i laikovi a týká se nás to všech bez výjimky a také to všichni platíme); nuže, v i takovém případě tady pořád máte osamostatňující se Skotsko, nebezpečný Afghánistán a bláznivé technologie v kině.

Budí mě dvě exploze. V okamžiku stojím u okna a poslouchám výměnu několika dávek ze samopalu. Jsou daleko, zvuky jsou tlumené a slité dohromady. Pak třikrát štěknou osamocené výstřely v parku hned ve vedlejším bloku, zatroubí auto a je klid. Podle mobilu je třetí hodina ráno. Na rozdíl od minulých nocí byly tyto výstřely zcela zřetelné, nemohlo jít o výmysl mých napjatých nervů po posledních dnech. Teď už neusnu — ale nevadí, stejně jsem už tři noci nespal pořádně.

Zobrazit celý článek.

„Je to historický okamžik: kino dobývá prostoru! Je to všecko tak skutečné, tak živé, že každý divák rychle zkouší, není-li to snad všecko ‚doopravdy‘ […] Obecenstvo je nadšeno! Směje se, vyskakuje s místa, vyhýbá se míčům, které jsou na ně házeny z plátna, utírá si vodu, kterou bylo postříkáno, leká se bílých myší, křičí, dupe, — zkrátka: baví se!“ (Inzerát, propagující českou premiéru „plastického“ filmu Audioscopiks. Zpravodaj MGM, 1936.)

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

Rozhodne se pro ni? Řekněme to otevřeně: Nikdo neví. Ve hře je obrovské množství složitých faktorů, a i když podpora skotské veřejnosti pro nezávislost jejich země ve srovnání s dobou před rokem či dvěma docela podstatně posílila, nedosáhla ještě takové intenzity, že by se dalo říct s jistotou, že Skotové budou 18. září 2014 skutečně hlasovat pro nezávislost. Největší podporu zaznamenala nezávislost Skotska u voličů letos, kdy se pro ni v průzkumech veřejného mínění vyslovilo až 40 procent občanů, kdežto proti bylo jen 45 procent, zatímco 15 procent zůstalo nerozhodnutých. Od dubna však podpora pro nezávislost zase mírně poklesla.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

V tomto článku představuji jiný výchozí koncept e-governmentu, než který se v ČR zatím realizoval, tedy jiný než ten, jehož pokračování předpokládá i materiál Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014+ vytvářený Ministerstvem vnitra. Poukazuji na meze dosavadních představ a dokládám, proč úspěchy mohou být i po patnácti letech vývoje jen kusé. Čtenář zde nalezne souhrn dosavadního přístupu, diskusi aspektů tématu i důvody, proč by se měly aspoň podstatné části navrženého nového přístupu vnést do vládní koncepce.

Zobrazit celý článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.