18 | 25. 7. 2014

Zda mohou stroje myslet, o tom vám článek Pavla Krbce řekne leccos, ale samotnou otázku nezodpoví. Zda mohou myslet lidé (konzumující média), o tom je článek Petra Koubského a odpověď zní ano, mohou, ale ne vždy to dělají. Historie německého pokusu o kolonizaci českého venkova od Miloše Hořejše ukazuje detailní pohled na málo známý kousek našich dějin.

Zobrazit celý článek.

ilustrace Marta Blanc Jakobcová

Není snad mezi čtenáři nikdo, kdo by neznal Lidice a Ležáky. Českých vesnic, které měly být postiženy minimálně vystěhováním, však bylo podstatně více. Protektorát Čechy a Morava se ze strany nacistických okupantů stal cílem systematické germanizace. I když z důvodu udržení plynulých dodávek průmyslových komponentů a zemědělských produktů nebylo přikročeno k radikálním verzím poněmčení spojeného s rozsáhlým vysídlením českého etnika, došlo na mnoha místech Čechy a Moravy k rozsáhlým přesunům obyvatelstva. Na takto zasažených územích již neměl v budoucnu mít český živel podstatnější zastoupení.

Zobrazit celý článek.

V roce 1950 si položil Alan Turing, jeden ze zakladatelů informatiky, ve svém dnes už klasickém článku Computing Machinery and Intelligence otázku „Can machines think?“ (Mohou stroje myslet?). Jestli vám náhodou jméno Alan Turing nic neříká, jde o vědce, který je pro počítačové vědy tím, čim Eukleidés pro geometrii, Newton pro fyziku a Gödel pro logiku. Jestli vám ani jedno z těch jmen nic neříká, přestaňte číst. Nebude vás to bavit.

Zobrazit celý článek.

Naše doba je bezprecedentní, pokud jde o přístup k informacím a možnost šířit je. Více než třetina lidstva má přímý přístup k internetu a skoro všichni k mobilnímu telefonu. Miliony informačních zdrojů leží na dosah ruky. Některé jsou skvělé, jiné špatné, žádný však nemůžeme pokládat za stoprocentně spolehlivý. Znamená to, že žijeme — a navždy už asi budeme žít — s rozporuplnými informacemi. To vyžaduje nové znalosti a dovednosti jak od mediálních profesionálů, tak od diváků, posluchačů a čtenářů. Neboli: co můžeme dělat, abychom poznali nepravdy, manipulace a lži?

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.