20 | 15. 8. 2014

Dnešní náměty: analýza sociálních sítí a hledání jejich vztahu k reálnému světu; bydlení v Praze za první republiky; a popis málo známé výpravy španělských conquistadorů napříč nikoli Jižní, ale Severní Amerikou. Tři témata, o nichž ještě nevíte, že vás zajímají, ale brzy to už vědět budete.

Zobrazit celý článek.

ilustrace Marta Blanc Jakobcová

Pokládáme za poměrně běžné, že analýza dat ze sociálních sítí dokáže odhalit zajímavé souvislosti v rámci těchto sítí. Některé z nich jsou užitečné, dají se používat například k lepšímu cílení reklamy, jiné jsou alespoň zajímavé a možná čekají na budoucí využití. Nová a znepokojivá je však myšlenka, že podobná analýza má vypovídací schopnost ve vztahu k reálnému světu — že například preference vyjadřované uživateli Facebooku mohou pomoci predikovat výsledky voleb, jichž se samozřejmě účastní celá populace, nejen uživatelé sociálních sítí.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

První vlna koloniálních výprav byla v roce 1539 už minulostí, ale zároveň ještě v čerstvé paměti. Aztécké impérium padlo před necelými dvaceti lety, říše Inků před pěti. Španělské pozice v Mexiku a na karibských ostrovech byly už upevněné. Představovaly však ostrůvky v moři indiánské populace a ve všech směrech kolem se rozprostírala neznámá země. Jedna z těchto oblastí, jejíž pobřeží španělští mořeplavci nahrubo zakreslili na mapách, ležela na sever od karibských držav a nesla jméno La Florida.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

Odpověď by mohla znít značně stručně — podle kapsy jejího obyvatele. Za minulého režimu bylo zvykem popisovat hlavně krušné bydlení nezaměstnaných. Dnes se pro změnu zase někdy vyskytují tendence období první republiky glorifikovat a prezentovat ve smyslu, že Praha byla téměř středobodem tehdejšího světa a že žít v té době bylo něco úžasného. Ale to vše by bylo hodně zjednodušené. Pojďme se společně ponořit do pestré mozaiky různorodých čtvrtí meziválečné Prahy, které nám zůstaly pro naší radost krásně zachovány a mohou nám dodnes zdařile ilustrovat, jak různě se tenkrát žilo.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.