4 | 10. 1. 2014

Vyprávění Mariana Kechlibara o rusko-japonské válce spěje k nevyhnutelnému konci, jímž byl začátek daleko větších hrůz po celém světě. Naproti tomu článek Ondřeje Čady o historii přesné střelby nastoluje otázku: představují zbraně také dobro? Jsou nástrojem zkázy, nebo osobní svobody a bezpečí? Autor má v této jasno, čtenář musí přemýšlet sám - a měl by. Další zamyšlení ho čeká nad textem Pavla Ryšky o představách budoucnosti v komunistických časech. Opravdu si všichni na ten dějinný optimismus jen hráli, nebo ho vážně cítili? Fakta jsou k dispozici, dál přemýšlejte sami.
ilustrace Marta Blanc Jakobcová

Vize komunistické společnosti, popisovaná zejména sovětskými autory na přelomu čtyřicátých let a padesátých let, je mezi sny o budoucím světě alespoň v jednom ohledu výjimečná. Vycházela sice z utopií sociálních reformátorů 19. století, ale po druhé světové válce získala neobyčejně silnou oporu ve zcela nových technologiích. Aplikace vědeckých poznatků v dopravě, ve zdravotnictví nebo v zemědělské a průmyslové výrobě vzbudily naději — řečeno dobovou terminologií — v brzké vybudování materiální základny, na níž pak rozkvete vyspělé společenství, jehož členové budou svorně žít a pracovat bez potřeby finančních odměn. Úspěchy sovětské vědy a techniky v poválečných „závodech o vesmír“ proměnily sny o vzdálené budoucnosti v projekt, který bude možné v dohledné době realizovat.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

K prvnímu střetu na pevnině nedošlo ihned. Korejský poloostrov byl v roce 1904 teritoriem, kde se žádné rychlé přesuny vojsk provádět nedaly. Silnice s pevným povrchem neexistovaly, rovněž prašných cest bylo pomálu a pro vojenské účely se dala využít jen jediná. Ruské velení v této situaci rezignovalo na ofenzivní operace a omezilo se na opevnění korejsko-mandžuské hranice. Ta tehdy, stejně jako dnes, probíhala podél řeky Jalu.

Zobrazit celý článek.

Slovy z titulku se proslavil generál Unie John Sedgwick, který právě jimi v bitvě u Spotsylvánie 9. května 1864 ostře vytýkal mužstvu, že se ukrývá před odstřelovači konfederace. Ti sice byli hodně daleko — podle dobových informací asi tak kilometr, a to je hodně i pro současného střelce — ovšem unionisté již měli se střelbou jižanů své zkušenosti. Záhy je získal i Sedgwick, avšak poučit se z nich již nestačil: krátce poté, co pronesl citovaná slova, jej totiž seržant E. R. Grace z 4. georgijského pěchotního pluku zabil přesnou ranou do hlavy, a stojí asi za zmínku, že v důsledku právě tato rána vyhrála Jižanům celou bitvu. Grace střílel z Whitworthovy pušky model 1858, jedné z nejpřesnějších zbraní své doby a možná vůbec nejpřesnější předovky, jaká kdy byla sériově vyráběna.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.