83 | 26. 1. 2017

Vybaví se vám – rychle, bez rozmýšlení a samozřejmě bez Google – jméno nějakého současného významného českého vědce? Jestli ne, jste v normě; tak reaguje většina lidí. Nejde však o to, že by u nás významní vědci nebyli, jde o to, že veřejnost o nich neví. V ČR se zejména v oblasti tzv. life sciences dělá mnoho špičkové vědecké práce, její propagace je však téměř nulová.

Zobrazit celý článek.

Marta Blanc Jakobcová: Konstrukce

Možná už se vám to stalo. Sedíte v příjemné společnosti a ten z vás, který nejvíce sleduje módní trendy, najednou prohlásí: „Škoda, že se tu nedá sehnat slušné pivo. V ledničce mám poslední lahev Plinia Staršího a bůhví, kdy se zase dostanu do Kalifornie doplnit zásoby.“ Coby člověk zkušený mluvčímu vyjádříte svou účast, něco ve smyslu, že je to opravdu strašné a že vlastní zásoby jsou také na dně. Současně ale zuřivě přemýšlíte, co má společného starořímský encyklopedista a pivo.

Zobrazit celý článek.

Oproti předchozím obdobím vědeckého rozvoje v posledních desetiletích začal (nejen) v české vědě dominovat aspekt, který zde dříve hrál menší roli. Je jím extrémní specializace, kdy se oblast působení většiny špičkových vědců stále zužuje, aby mohli držet krok s vývojem ve světě. Vytrácí se tak povědomí o vědě jako celku, o integritě vědy. Dá se možná dokonce říci, že celistvá věda v praxi přestává existovat a dochází k jejímu rozpadu na mnoho úzkých oborů a podoborů. Tento vývoj je logickým důsledkem a odrazem tvrdého konkurenčního boje v rámci světové vědy.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

Tak pravil americký ministr zahraničí Henry Stimson v roce 1929, když po nástupu do funkce seškrtal financování Úřadu šifer (též „Černé komory“), společného podniku armády a diplomacie. Úřad šifer se specializoval na luštění cizí komunikace. Jeho nejoblíbenějším cílem bylo Japonsko. Dosáhl při své práci řady významných úspěchů, které ovlivnily zejména průběh vyjednávání o konečném znění Washingtonské námořní smlouvy. Stimsonův finanční škrt však znamenal jeho zánik.

Přihlásit k účtu, nebo koupit tento článek.

 
 
© 067, s.r.o.
Děkujeme všem platícím čtenářům! Umožňují nám a našim autorům vytvářet 067 tak, jak dovedeme nejlépe.